تبلیغات
قسمت فرهنگی کانون - استاد محمد شجاعی


قسمت فرهنگی کانون

کدام برگ را از تقویم ها کنده اند که تاریخ هیچگاه به جمعه نمی رسه....

وجه الله      

dandelionبسم الله الرحمن الرحیم

« وَ لِله المَشرِقُ وَ المَغرِبُ فَأینَما تُوَلُّوا  فَثَمَ  وَجهُ الله إنَّ اللهَ واسِع عَلیم»
سوره مبارکه بقره آیه 115

... نمی دانم تا به حال در این معنــا فکر کرده اید که مخــاطب این آیه شــریفه چه کسانی هستند؟ بالاخره این آیه مخـاطب هایی دارد، روشن است که من و شما و امثال ما محجــــوبان، مخاطب های این آیه نیستیـم، ما محجوبــان به هر ســو و به هــر چیـز روی می آوریم، خــود مخلوقات و موجــودات را می بینیم، نه اینکه شاهد « وجـــه الله » در همه جا و در همه چیــز باشیم. خود مخلوقـــــات را می بینیم، و با عقـــل و استــدلال به ســـراغ خـــالق آنها می رویم.
آنها که در عــوالم شهـــودند، از جمله ماها در عالَم عهـــــــد که عالـــم شهـــود است، مخــاطب های ایـن آیه شــریفه هستیم، زیرا در آن عالَــم به طوری که توضیح دادیم، به هــر ســو و به  هر چیــز روی بیاوریم، به شهود عیــنی « وجه حـــق » را مشاهده می کنیم.
در این دنیـا هم خوبانـــی که در مرتبــــه دنیوی محبــــوس نبوده و پــرده ها را کنـــار زده اند و در همــان مرتبه که در عالَم عهـــــد و شهــود هست قرار گرفته اند، مخــاطب های ایــــن آیــــه هستنـد و به هر ســو و به هــر چیز نظــر کنند، به شهود عینی شــــاهد «وجه الله » اند  مانند حضرات معصــومین صلــوات الله و ســـلامه علیـهم اجمعیـن.           

               هـر دو عالَـم یک فروغ روی اوست            گفتمت پیــــدا و پنهــــان نیــــز هم
                                                                                                  ( حافظ )

البته مقـــام و منزلت آنان بسیــار بالاتـر از این است و آنان در زندگـی ظاهرا دنیوی خود در همه عوالــم عـــالیه و در همه عـوالم شهــــود و عیـــــان حضـور دارند که از آن جملــه است  حضور در عـالم عهـــد و شهـــود، چونکه صد آمد، نود هم پیش ماست. 

               گــر نبودی خلــق محجـوب و کثیـف            ور نبودی  حلـق ها   تنــگ  و ضعیف
               در مدیحت    داد  معنی    دادمی            غیــر ایـن منطق لبـــی بگشــادمـــی
                                                                                       ( دفتر پنجم مثنوی )
......
از بیانات استاد آیت الله محمد شجاعی مدظله العالی

 


نوشته شده در یکشنبه 3 مرداد 1389 | ساعت 05:56 ب.ظ | توسط برنایان |نظرات |قالب رایگان وبلاگ پیچك دات نت